Návrat na ceník    
Conto - modul kalkulací a skladu
Rozšiřující modul pro pokladní software Conto pro restaurace a obchody
Rozšiřující software o základní evidenci stavů skladu, inventury, kalkulace a dodavatele.
Modul umožňuje:
  Možnost naprogramování položky prodejní a skladové
  Vícepoložkové kalkulace zboží
  Evidence stavu skladu
  Inventura, zapracování, zadání a tisk inventury bez nutnosti externího skladového software
  Základní skladové pohyby (příjem, výdej , invetura)
  Výsledky inventury - tisk, prohlížení
  Definice dodavatelů a minimální zásoby na skladě
  Příprava objednávky dle zadaných kriteríí (min. zásoba, dodavatel)
Modul budete potřebovat v případě potřeby sledovat a evidovat stav skladu se základními operacemi jako příjem, výdej, inventura (zrcadlo) a objednávky. 
Modul podporuje pouze jeden sklad