Havrda

SERVIS - PRODEJ - LEASING

ADS ANKER řada 46

TISKÁRNA

Vám přináší nejvyšší výhody. Touto tiskárnou jsou vybaveny všechny typy pokladen řady ADS 46. Má vysokou životnost a minimální nároky na údržbu. Vašemu zákazníkovi vytiskne v češtině, popř. ve slovenštině název provozovny, pořadové číslo šeku, číslo pokladny, který z Vašich pracovníků jej obsloužil a u kterého stolu popř. na kterém místě host seděl, ve kterém pokoji byl ubytován, datum, jednotlivé názvy položek objednaných hostem včetně počtu kusů a ceny, obslužné, daně, výši placené částky, čas kdy byl host obsloužen, i reklamní text v závěru šeku. Tisk textů v záhlaví i v závěru šeku lze vynechat a snížit takto spotřebu šekové pásky. Tyto reklamní texty lze libovolně obměňovat přes klávesnici pokladny nebo přes počítač. Díky takto přehlednému šeku získáte další zákazníky pro svoji provozovnu, což pro Vás bude v konečném důsledku znamenat zvýšení obratu. Každý šek je stříhán, takže je úhledný, obsluha se neunavuje trháním šeků a v neposlední řadě se nesnižuje životnost tiskárny. Informace týkající se manipulace s pokladnou jsou pro Vaši kontrolu tisknuty na kontrolní pásce. Konec šekové i kontrolní pásky je světelně i zvukově signalizován, takže jste včas informováni o nutnosti jejich výměny. Pokladna může být vybavena i tzv. třetím tiskovým místem. Na tomto místě tiskárna tiskne tytéž údaje, které jsou uvedeny na šeku hosta. Zde však tiskne na formulář, na kterém je předtištěna např. hlavička Vaší firmy a jiné raklamní texty. Tento formulář Vám pomůže zvýšit renomé Vaší provozovny, bude pro Vás reprezentačním prostředkem obrovského významu. Navíc je zde možné tisknout konečný účet hosta i s kopií, která slouží pro Vaši evidenci. Pro obsluhu tiskárna vydává dle Vašich potřeb jednoduchý šek nebo dvojitý šek s talonem pro kuchyň, popř. jeden šek s celou objednávkou např. pro kuchyň nebo výčep. kuchyňská tiskárnaAby obsluha nemusela ztrácet čas nošením objednávkových šeků do příslušného místa, lze k pokladně připojit až 6 externích tiskáren např. do kuchyně, výčepu apod. Takto ušetříte čas, zrychlíte obsluhu a Váš zaměstnanec se může neustále věnovat zákazníkovi k jeho plné spokojenosti, což pro Vás bude v konečném důsledku znamenat zvýšení návštěvnosti a obratu provozovny.

HLAVNÍ ZÁMEK

umožňuje volbu 5-ti funkčních režimů a vypnutí pokladny. Přístup k jednotlivým funkcím a tím příslušná zodpovědnost je dána 5-ti různými klíči (např. pro vedoucího apod.)

ČÍŠNICKÝ ZÁMEK

Obsluha se přihlašuje k pokladně pomocí speciálního klíče, takže nemůže dojít k manipulaci s pokladnou neoprávněnou osobou. K tomuto účelu se používá optoelektronický zámek až pro 99 klíčů.

KLÁVESNICE

externí klávesnice se vyrábí ve standardním provedení pro 72 tlačítek, přičemž pravá část s 32 tlačítky je programovatelná pro druhy zboží, oddělení, menu, prodej přes ulici, propagované zboží. Tato tlačítka lze umístit tam, kde to nejlépe vyhovuje uživateli. Takto dosáhnete rychlého a bezchybného odbavení hosta, přičemž ídavná klávesnice obsluze se bude příjemně pracovat na komfortním zařízení. K pokladně lze připojit přídavnou klávesnici s 58 tlačítky využívanými pro jednotlivé druhy zboží (PLU), kdy stisknutím tlačítka naúčtujete požadovanou položku. Takto ještě zrychlíte přesné odbavení Vašeho hosta.

POKLADNÍ SYSTÉMY

Poklada může pracovat ve třech režimech - zcela samostatně nebo v síti Master-Slave nebo v síti Master-Slave propojené s počítačem. Do systému Master-Slave lze připojit až 24 pokladen, přičemž kterákoli z nich může pracovat jako Master a řídit komunikaci zbývajících pokladen Slave. Toto řešení umožňuje mimo jiné sledovat okamžitý stav tržeb nebo zboží v libovolném oddělení, lze operativně přeceňovat, na základě průběžného sledování stavu skladu můžete výrazně snížit náklady na skladování zboží a přitom pružně objednávat u dodavatelů, sledovat tržby číšníků a trendy obratu, údaje výpisů a ukončení jednolivých pokladen lze konsolidovat do jednoho celkového výpisu. Dále můžete vkládat nebo smazat druhy zboží, které nejsou na skladě. Změny dat stačí provádět na pokladně Master. V hotelovém provozu je výhodné využívat systém Master-Slave propojený s počítačem. Takto můžete mimo jiné sledovat pohyb zákazníka v jednotlivých provozech hotelu, např. ubytování, útrata v restauraci, v baru, využití dalších služeb (sauna, kadeřnický salón, pedikůra, apod.) a při jeho odchodu vystavit konečný účet hosta na formulář. Jinými slovy je využití systému Master-Slave již u dvou pokladen efektivnější, bezpečnější a také hospodárnější.

DISPLEJ

Na 16-ti místném alfanumerickém displeji obsluhy se objeví ke kontrole zadávání všechny prodejní údaje včetně textových pokynů pro bezpečné vedení obsluhy. Tím je tato pokladna lehce a bezproblémově ovladatelné i od nezukušené obsluhy. Displej zákazníka nebývá v restauračních provozech využíván.